Seminář fermacell Akademie Bad Grund 2014

Zúčastnili jsme se semináře ve dnech 9.-11.7.2014 ve školicím centru společnosti Fermacell GmbH v Bad Grundu v Německu. Seminář byl zaměřen na nové informace o navrhování a provádění konstrukcí s produkty fermacell. Součástí programu byla i prohlídka závodu na výrobu sádrovláknitých desek fermacell v Seesen – Münchehofu a cementovláknitých desek fermacell Powerpanel H2O v Calbe.