Valná hromada EUFA P+F

Dne 13.2.2015 se konala v Bozen (Itálie) valná hromada EUFA P+F (Evropský svaz pro podporu vzdělávání mladých parketářů a podlahářů), kterého jsme se zúčastnili.  Jednání se zúčastnili zástupci cechů a svazů jednotlivých zemí, konkrétně byli přítomni zástupci Německa, Itálie, Rakouska, České republiky a Polska. Na každoročně konané valné hromadě bylo předloženo vyúčtování předchozího účetního období, byly projednány plánované příjmy a výdaje na další období a plán činnosti na letošní rok.

Nejblíže konanou plánovanou akcí je Mistrovství partketářů v Polsku, které se bude konat ve dnech  10. -12.3.2015 v Poznani. Další akcí, které se budou členové EUFA P+F v roce 2015 účastnit je charitativní projekt  Nadace Petera Maffaye. Jedná se o stavbu v Rumunsku, kde se bude realizovat stavba pro handicapované  děti. K akcím se postupně dočtete v aktualitách.